Příběhy uživatelů z partnerských portálů

Milan…

Lubomir…

kareta

Lukáš…

Irena…

Ochrana osobních údajů

 

Politika důvěrnosti informací a ochrana osobních údajů

Absolutními prioritami Provozovatele v oblasti nakládání s osobními údaji Uživatele jsou diskrétnost a ochrana těchto údajů. Se všemi získanými údaji Provozovatel nakládá jako s předmětem obchodního tajemství, tedy je nezpřístupňuje bez souhlasu Uživatele.

Tento dokument má za cíl seznámit Vás s důsledným závazkem Provozovatele ohledně respektování Vašeho soukromí. Tato předložená deklarace důvěrnosti informací a ochrany osobních údajů podrobně popisuje způsob, jakým Systém KodiaQ zpracovává Vaše osobní údaje. Aby mohl Uživatel profitovat a těžit ze Systému a Služeb poskytovaných Provozovatelem, musí se nejprve zaregistrovat. To znamená udat své přihlašovací jméno, heslo, věk, a adresu a zemi bydliště. Během tohoto postupu bude také třeba sdělit informace, které umožní kontaktovat Uživatele, například e-mailovou adresu. To umožní, abychom Vám zaručili tu nejlepší podporu. Další dodatečné informace mohou posloužit k nabídnutí efektivnějších a kvalitnějších služeb.

 

E-mailová adresa a další údaje o Uživateli

Provozovatel je jediným majitelem osobních údajů o Uživateli a zavazuje se neposkytovat je třetím osobám. To se týká, aniž by šlo o úplný výčet, e-mailové adresy, adresy a zemi bydliště a všech dalších informací obsažených v registračním formuláři. KodiaQ bude využívat e-mailovou adresu Uživatele pouze k zasílání informací související s činnostmi portálu, k informování o organizování případných akcí a pro další druhy komunikace mezi Uživatelem a Systémem KodiaQ.

E-mailové zprávy zaslané systémem KodiaQ mohou obsahovat obchodní informace, jako například reklamní nebo speciální nabídky uváděné Provozovatelem nebo jeho partnerskými či sponzorskými subjekty. Uživatelé mohou upravit své preference ohledně zasílání e-mailů v libovolnou chvíli. Uživatelé mají možnost změnit své preference ohledně zasílání e-mailů formou vyřazení z rozesílacího seznamu („opt-out“).

 

Zveřejnění Vašeho jména na webových stránkách

KodiaQ za účelem ochrany Vašeho soukromí, nikdy nezveřejní na webových stránkách ani na žádném jiném místě Vaše osobní údaje, pouze s výjimkou Vašeho výslovného souhlasu. Pro tento účel smí KodiaQ zveřejnit pouze přihlašovací jméno a místo bydliště případného Vítěze aukce. V případě, že se stanete Vítězem aukce jednoho nebo více produktů, rozhodnete Vy, zda nám zašlete Váš komentář a případný souhlas s jeho zveřejněním na webových stránkách spolu s Vaším přihlašovacím jménem. Poté, co obdržíme Váš případný komentář a svolení s jeho zveřejněním, rozhodnutí o zveřejnění Vašich komentářů na webové stránce s nebo bez Vašeho jména bude záviset pouze na vůli Provozovatele.

 

Opt-out

Jestliže si Uživatel dále nepřeje dostávat reklamu nebo novinky nebo jakékoli další informace vztahující se k službám KodiaQ nebo si přeje upravit preference zasílaných e-mailů, může se jednoduše přihlásit do Systému KodiaQ pod svým přihlašovacím jménem a otevřít sekci „Můj profil“. V této sekci může registrovaný uživatel deaktivovat (opt-out) nebo naopak aktivovat službu rozesílání e-mailů nabízenou Systémem KodiaQ, která zahrnuje mimo jiné zasílání reklam a novinek. V poznámkách v dolní části stránky (v zápatí) každého e-mailu, který KodiaQ zasílá registrovanému Uživateli, je odkaz ke zrušení registrace (opt-out) nebo k úpravě svých preferencí přijímání e-mailů.

 

Jak nakládáme s Vašimi osobními údaji

Sdělení e-mailové adresy Uživatele slouží k tomu, aby Uživatel mohl profitovat a co nejlépe využívat služeb poskytovaných Provozovatelem aukčního portálu kodiaq.eu. Jedinými osobami, které mají přístup k údajům Uživatelů či údajům o fakturaci, jsou pouze a jen zaměstnanci a/nebo přijatí spolupracovníci Provozovatele, kteří vykonávají své funkce výhradně kvůli zajištění kvalitních služeb pro samotné Uživatele.

 

Děti a mladiství

Provozovatel považuje za zvlášť důležité respektovat soukromí nezletilých. Proto Provozovatel zásadně nikdy neshromažďuje ani neuchovává informace pocházející od těch, u kterých je prokázáno, že nejsou zletilí v zemi svého bydliště. Pokud bude zjištěno, že nezletilá osoba užívá služeb Provozovatele, okamžitě jí bude zablokován přístup.

 

Zneužití Systému KodiaQ či používání Systému v rozporu s Všeobecnými obchodními podmínkami

Každé porušení ustanovení Všeobecných obchodních podmínek ze strany Uživatele zmocňuje Provozovatele sdílet osobní údaje takového Uživatele s právníky a kompetentními orgány.

V případě jakýchkoli návrhů či výhrad týkající se tohoto prohlášení, se prosím obraťte na následující adresu: info@kodiaq.eu.